روانشناسی

از هر چه بترسیم دچارش می شویم

گاهی برایمان پیش آمده از چیزی بترسیم و درست همان چیزی که از آن می ترسیدیم، سرمان بیایید.

نکات برگزیده مطلب
  • این ما هستیم که زندگی مان را با افکار مثبت و یا منفی مان بالا و پائین می کنیم.
  • افکارتان را بر روی چیزهایی متمرکز کنید که می خواهید.
  • اشخاص موفق به سمت موفقیت ها کشیده میشوند.

 

زن و مرد بعد از ازدواج با قرارگرفتن در جریان زندگی و رو به رو شدن با رویدادهای متفاوت و تغییر اولویت ها، کمتر به انگیزه های درونی که تا قبل از آن حرف اول را می زدند، توجه می‌کنند.

گاهی برایمان پیش آمده از چیزی بترسیم و درست همان چیزی که از آن می ترسیدیم، سرمان بیایید.

هراس از اتفاقات ناگوار

آیا تابحال برایتان پیش آمده از چیزی بترسید و درست همان چیزی که از آن می ترسیدید، سرتان بیایید؟

به عنوان مثال لباس زيبايي را براي حضور در یک مهمانی میخرید و آن را در جای مناسبی نگهداری می کنید تا کثیف نشود و براي پوشیدن آن لباس روز شماری می کنید ولی درست در روز مهمانی لباستان به جایی گیر ميکند و پاره می شود.

یا همیشه از این که تصادف کنید هراس داشتید ولی از اتفاق جزء آن گروه افرادی هستید که زیاد تصادف می کنید براستي آیا به هر چی فکر کنیم سرمان می آید؟!

این ما هستیم که زندگی مان را با افکار مثبت و یا منفی مان بالا و پائین می کنیم. ما به هر چیزی که فکر می کنیم ذهن ما آن را به خود جذب ميکند و روی آن مساله متمرکز ميشود .

گاهی بخود می گویید به چه دلیل فلانی زندگی شاد، موفق و خوبی دارد و من مدام در ناراحتی و غم و ناراحتي و تیره بختی به سر می برم؛ سایرین چه کرده اند که چنين زندگی خوبی دارند؟!

به چه دلیل من نمی توانم به خواسته هایم برسم؟! مطمئن باشید اتفاقی رخ داده است و هردوی شما از قانون جذب استفاده نموده اید ولی شیوه استفاده از این قانون را ندانسته اید که به بن بست خورده اید.

ترس از دست دادن

ترس از دست دادن

هنگامی که بترسیم از این که چیزی را از دست بدهیم، در واقع خود را براي از دست دادن آن آماده و خود را دقیقاً در آن حالت قرار می دهیم.

این قانون های و اصول بر ارتباطات انساني ما هم با همین ظرافت و توجه حاکم است و در مورد همسر، دوست، کیف پول، رقابت و چیز های ديگر صدق ميکند .

درصورتی که بترسیم که علاقه و عشق کسی را از دست بدهیم، فوری خود را در این حالت خطرناک قرار می دهیم.

ما باید پیوسته این اصل را به یاد داشته باشیم که: « به چیزهایی که داریم فکر کنیم و ازداشتن آن لذت ببریم و هیچوقت مضطرب از دست دادن شان نباشیم».

موفق ها جذب موفقیت میشوند

این اصل در مورد بیماري و فقر هم صادق است. درصورتی که پیوسته به چیزهای بد و ناخوشایند فکر کنیم، درموردشان صحبت کنیم و یا کتاب بخوانیم، بطور ناخواسته به طرف شان جذب می شویم.

اشخاص موفق به سمت موفقیت ها کشیده میشوند ، در حالی که اشخاص بازنده و شکست خورده در حال فرار از دشواری ها هستند.

درصورتی که صرفا یک اصل برای این که بتوان یک فرد شکست خورده را به یک فرد موفق تبدیل کرد وجود داشته باشد، این است که: افکارتان را بر روی چیزهایی متمرکز کنید که می خواهید.

عده زيادي از مردم تمام زندگی شان را صرف غصه خوردن در خصوص چیزهایی که ندارند و چیزهایی که نمی خواهند، ميکنند.

این حالتی بسیار ناامید کننده و خسته کننده است که حتماً همین نتیجه را برایشان دربرخواهد داشت.

ما باید روی چیزهایی که می خواهیم، تمرکز کنیم.

هراسیدن

زمان رویارویی با ترس، ترس پنهان ميشود

اصل شگفت آور ديگر این است که اکثراً هنگامی که ما جرأت و جسارت مقابله با سختی ها را پیدا می کنیم، بلافاصله آن ها از بین میروند و محو میشوند و ديگر نیازی براي روبرو شدن با آن ها نداریم.

به محض اینکه جرأت پیدا می کنیم ارتباط تلفنی را که براي مان خيلي دشوار بوده، انجام دهیم یا با رییس مان روبرو شویم و یا از چیز باارزشی صرف نظرکنیم، اغلب همان موقع لزوم انجام دادن آن ها از بین میرود .

همچنين می دانیم که اغلب هنگامی که تصمیم می گیریم در برابر ترسی مقاومت کنیم،آن ترس فورا از بین میرود .

مسلما شما هم این تجربه را داشته اید که انجام کاری به نظرتان دلهره آور و دشوار بوده است، ولی هنگامی که دست به انجامش زده اید، فهمیده اید که ترس و سختی کار نصف چیزی بوده که شما خیال می کردید.

این اتفاق بیش تر در خصوص گفتن واقعیت و اقرار به خطا و گناه رخ ميدهد . خود شما تا به حال چندبار به این نتيجه رسیده اید که اندیشیدن به این مسایل بسیار دشوار تر از انجام شان بوده است؟

:: ری را پیشنهاد می کند مطلب مربوط به “ترس کودکان” را مطالعه کنید.

اندیشیدن به ترس

باید افکارتان را روی تمایلات تان متمرکز کنید.

فکر کردن به ترس، آن ها را به طرف تان میکشد و تبدیل به حقیقت ميکند .این به معنای آن است که همواره براي مقابله با ترس های مان فراخوانده می شویم تا بدین وسیله خود را رشد دهیم.

چنانچه چیزهایی که از آن ها میترسیم، از ما فرار کنند، پس چطور رشد خواهیم کرد؟ درصورتی که هیچ گاه با چیزی که از آن هراس داریم روبرو نشویم، چه طور می توانیم به سوی تکامل قدم برداریم؟

راههای غلبه بر ترس

ترسیدن

گام هایی کوچک بردارید

چنانچه از سخنرانی می ترسید، در یک کلاس اموزش سخنرانی ثبت نام کنید.

درصورتی که از ارتباط برقرار کردن با اشخاص بیگانه ترس دارید، بصورت یک کلوب مجازي بپیوندید.

درصورتی که نمی توانید یک کسب و کار راه بیاندازید، به صورت پاره وقت آغاز بکار کنید.

اقدامات کوچک زمانی که بطور پی در پی ادامه پیدا کنند، برایتان عزت نفس به ارمغان می آورند. عزت نفس مثبت بهترین پادزهر براي ترس است.

به دنبال یک نمونه باشید

داستان کسانی را که به خواسته هایشان رسیده اند دنبال کنید. شما متوجه خواهید شد که این اشخاص هم با همان ترس ها و تردید ها آغاز نموده اند .

هنگامی که نمونه های زيادي در ذهن داشته باشید، ديگر از انجام کاری براي غلبه بر ترس هایتان خجالت نخواهید کشید.

هنگامی که می بازید، بازنده باقی نمانید.

 با ترس مبارزه کنید

صرفا کسانی که با ترس هایشان مبارزه ميکنند آزاد و شادمان هستند، سایرین زندانیانی هستند که به آزاد بودن تظاهر ميکنند .

یک فهرست از چیزهایی که شما را می ترسانند درست کرده و تصمیم بگیرید تا برایشان کاری کنید، مگر این که، از نظر جسمی خطری شما را تهدید کند. به این ترتیب ازادی عاطفی را تجربه خواهید کرد.

شما بزرگتر از هر چیزی هستید که برایتان اتفاق می افتد یا امکان دارد اتفاق بیافتد.

منابعی الهام بخش داشته باشید

با خواندن کتابهایی که شما را با انگيزه نگه می دارد، به خودتان الهام دهید.

اعتقاد داشتن به چیزهای مثبت کافی نیست، باید به خوب و مثبت زندگی کردن هم اعتقاد داشته باشید. الهام سوخت ذهن و بدن است.

در مورد فکر دیگران مضطرب نباشید

هنگامی که در حال تلاش براي غلبه بر ترس هایتان هستید، امکان دارد شکست بخورید. این هم قسمتی از بازیست.

هنگامی که می بازید، بازنده باقی نمانید. زندگی دوی ماراتن است، پس به دویدن ادامه دهید تا در پایان بر ترس غلبه کرده و برنده شوید.

کسانی که به ترس هایشان غلبه نمی کنند، زندگی خيلي کوچکی خواهند داشت. هر روز خودتان را به چالش کشیده و رشد کنید.

فعالیتی انجام داده و آن را تکرار کنید

ترس صرفا با انجام فعالیت درمان ميشود .

یک برنامه عملی طراحی کرده و آن را پیاده کنید و بعد با اضافه کردن شدت و تکرار، آن را بهبود دهید.

درصورتی که شما کاری را بارها و بارها انجام دهید، محال است که ديگر از آن بترسید.

تکرار مهارتتان را بهبود داده و سبب می شود حس خاصی از نتيجه مثبت داشته باشید.

 


↓به کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ری را بپیوندید↓

اینستاگرامتلگرام
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
دکمه بازگشت به بالا
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x